S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
       

NOVINKY

arr3Novinky v Eshope      Novinky v našom Eshope!   Buďte informovaní o našich novinkách a zľavách ako...

KONTAKTY

Michal Frejer - CC Inspiration
Stožok 372/20
962 12 Detva
tel: +421 915 381 571
napíšte nám

 

Pri nákupe

nad 80,00 €

(platba vopred na účet)

KURIER ZADARMO 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. Prevádzkovateľ

Dodávateľ

Michal Frejer - CC Inspiration (Ďalej len  "dodávateľ")

 

IČO: 45597308

DIČ: 1082957986

IČO DPH: SK1082957986

Firma nie je platcom DPH!

 


Kontaktné údaje

Telefon: + 421 915 381 571

 E-mail: cc.inspiration@yahoo.co.uk

 

Zapísané na OÚ Zvolen (ObU-ZV-OZP-DT-2011/01786-2)

Číslo živnostenského registra: 620-31112

Názov a adresa orgánu dozoru: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 97400 Banská Bystrica, e-mail: bb@soi.sk


2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
1. Všetky objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
3. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
4. Vlastnícke práva prechádzajú na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny.
5. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k uchovávaniu a zhromažďovaniu osobných údajov o kupujúcich a ich nákupoch.
6. Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim.
7. V cene za tovar nie je uvedené poštovné a balné.

3. Expedícia
1. Ak nie je uvedené v popise objednaného tovaru inak, je všetok tovar vyexpedovaný do 5 pracovných dní po pripísaní  platby na bankový účet. V prípade dobierky do 5 pracovných dní po obdržaní záväznej objednávky. V prípade neschopnosti dodať objednaný tovar si predávajúci vyhradzuje právo objednávku stornovať.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej doby v prípade, ak tovar nie je skladom. O prípadnej dlhšej expedičnej dobe alebo nemožnosti tovar dodať je kupujúci ihneď informovaný prostredníctvom e-mailu. Zásielky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty a kuriéra DPD.


4. Reklamácia a záruka

1. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim obhliadnuť a prekontrolovať bez zbytočného odkladu. V prípade zistených závad je kupujúci povinný predávajúceho o týchto závadách informovať písomne alebo e-mailom do troch pracovných dní od prevzatia tovaru. V oznámení o reklamácií musí byť uvedený podrobný popis závady. Adresa a kontakty pre reklamáciu sú zhodné s adresou prevádzkovateľa.
2. V prípade poškodenia zásielky prepravcom, je nutné aby kupujúci reklamoval závadu u prepravcu, prípadne s ním spísal reklamačný protokol alebo poškodenú objednávku neprevzal.
3. Do troch dní po obdržaní oznámenia o závadách, predávajúci informuje kupujúceho o následnom postupe. V prípade vybavenia reklamácie u predávajúceho, kupujúci zašle predmet reklamácie poistenou zásielkou na svoje náklady.
4. V závislosti na druhu závad a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi t.j. Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom v znení neskorších zmien a doplnení, sa má kupujúci domáhať, aby tovar bol opravený alebo vymenený za tovar nový, prípadne može od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa tovar nedá opraviť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Vrátená kúpna cena je znížená o náklady na poštovné a balné vzniknuté zo strany prevádzkovateľa.
5. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou produktu, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktu, nedodržania odporúčaného ošetrovania materiálu výrobku, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.  Farebný odtieň produktov sa môže  líšiť od farby na obrázku v online shope. Kupujúci môže požiadať predávajúceho o upresnenie niektorých vlastností, materiálu, či rozmerov emailom. Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí od prepravcu ihneď skontrolovať. Vybavovanie reklamácie je zahájené prevzatím závadnej veci od dopravcu či pošty, v prípade osobného uplatnenia reklamácie od dátumu jeho predania.
Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote 30 dní. Pre posúdenie splnenia tejto lehoty je rozhodujúci deň predania veci či písomného vyjadrenia k reklamácii prepravcu /pošty/.Ponúkaný tovar slúži len na dekoratívne účely a nemá preto hygienické atesty na styk s potravinami a na použitie v potravinárstve a v stravovacích zariadeniach. Žiaden tovar nie je určený pre deti a  zvieratá a nemá pre tento účel potrebné atesty hračiek. Pri používaní tovaru sa vždy riaďte pokynmi vyobrazenými či spísanými na tovare. Firma nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo ujmu na zdraví spôsobenou nesprávnym použitím alebo zámenou nami predávaného tovaru za potraviny.

5. Záruka
Predajca poskytuje na výrobky predané touto internetovou predajňou v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka záruku v dĺžke 24 mesiacov.
Záručná doba začína prevzatím tovaru od prepravcu.
Záručná doba sa vzťahuje len na vady materiálu či chyby výroby.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku pri používaní, nesprávne ošetrovanie výrobku a vady výrobku vzniknuté jeho používaním.
Nárok na záruku zaniká pri mechanickom poškodení výrobku /pôsobenie tepla, vody, roztrhnutie atď. /
Záruka na výrobok zaniká ak je výrobok poškodený nesprávnym či nešetrným používaním, zanedbanou či nesprávnou údržbou. Záruka zaniká ak je výrobok používaný k inému účelu ako bol vyrobený.

6. Vrátenie, výmena tovaru
Výmena, alebo vrátenie tovaru je možné len u nepoužitého tovaru, v originálnom, neporušenom obale spolu s dokladom o kúpe. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do štrnásť dní. Táto lehota plynie odo dňa prevzatia tovaru.  Pri uplatnení tohto práva je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho pred vrátením tovaru a informovať ho o využití práva na vrátenie tovaru. Následne je kupujúci povinný odoslať tovar v stanovenej lehote, na vlastné náklady predávajúcemu. Tovar zaslaný predávajúcim na dobierku nie je akceptovateľný. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám. 

Formulár na odstúpenie od zmluvy - zákazník ho môže využiť v prípade, ak chce e-shopu vrátiť tovar bez udania dôvodu.

7. Cena
Ceny sú uvádzané konečné pre zákazníka bez poštovného. Pokiaľ je cena omnoho vyššia alebo nižšia, ako je obvyklým priemerom na trhu, môže sa jednať o chybu v zadaní alebo programu, v tomto prípade je možné zo strany predávajúceho objednávku zrušiť.

8. Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu  osobných údajov SR pod reg. č. 201405620.

 Dňa 25.05.2018 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré vo všetkých krajinách Európskej únie zavádza nové jednotné pravidlá, týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

 

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ SPRACOVANÉ:

Na základe Vami zrealizovanej objednávky cez e-shop www.ccinspiration.eu budú spracované nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • poštová adresa
 • fakturačná adresa
 • emailová adresa
 • telefonický kontakt
 • IP adresa
 • Cookies


TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 1.1. Správcom Vašich osobných údajov je firma Michal Frejer – CC INSPIRATION, so sídlom Stožok 372, Detva 96212, identifikačné číslo: 45597308, zapísaná na OÚ Zvolen zapísané na OÚ Zvolen (ObU-ZV-OZP-DT-2011/01786-2) Číslo živnostenského registra: 620-31112(ďalej len „správca“).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Stožok 372/20, Detva 96212, adresa elektronickéj pošty je:   cc.inspiration@yahoo.co.uk , telefón +421915381571.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 1. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVÁNIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecnom nariadení o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

 

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je doručenie Vami objednaného tovaru z internetovej stránky www.ccinspiration.eu , čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné

 

 1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 10 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

 

 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu. Ďalším príjemcom Vašich osobných údajov bude spoločnosť Solitea Česká republika, a.s., IČ 255 68 736, so sídlom Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, e-mail: info@idoklad.cz, telefón +420 800 776 776 (spravovanie a vystavovanie účtovných dokladov pri podnikateľskej činnosti.), učtovnik, spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., so sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, identifikačné číslo: 28090403, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 16675 ( platforma www.webareal.sk ), Slovak Parcel Service, InTime, Slovenska Pošta, DPD,  ktorých systém bude využívaný na doručenie vašich objednávok.

5.2. Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU), alebo medzinárodnej organizácii.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu, alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať požiadavkou na email cc.inspiration@yahoo.co.uk

6.3. Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovanie Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte mimo iné právo podať sťažnosť u dozorného úradu.9. Záverečné ustanovenia
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru / spolu s poštovným/ uvedenú v internetovom obchode, ak nebola v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnutá inak. Odoslanou objednávkou /návrhom kúpnej zmluvy/ je kupujúci neodvolateľne zaviazaný zaplatiť za objednaný tovar / pozri platobné podmienky / a tovar pri doručení prevziať.                                                              

10. Nevyzdvihnute zasielky

V prípade, že sa neprevzatá zásielka vráti späť, zákazníkovi nezaniká povinnosť uhradiť náklady spojené s dopravou tovaru a balného. Poštou mu bude doručená faktúra na úhradu poštovného.

 

MzJiZ